Scenkonst och forskning i symbios

RIDDARE AV

TUSEN ÄVENTYR

Fotografi från scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp (SAMS)

 

"Att det nu är klart att Linda Forsell på PotatoPotato Scenkonst ska göra en föreställning utifrån deras läsning av min avhandling om den svenska flickscoutrörelsens historia känns helt himmelskt! Och i ärlighetens namn också väldigt smickrande så jag kommer nog behöva hålla min akademiska uppblåsthet i lite stramare tyglar den närmsta tiden. För när jag skrev min avhandling så hade jag ju inte en tanke på att ett gäng supercoola och skarpa scenkonstnärer i Malmö skulle läsa och bli inspirerade. För mig kommer arbetet med Riddare av tusen äventyr också innebära en chans att både återknyta till den flickscoutvärld som jag verkligen saknat sedan min avhandlingstid. Jag kommer också få äran att få vara med när en historievetenskaplig text ska transformeras till ett samtidsaktuellt konstnärligt verk! Den processen är jag väldigt nyfiken på att följa!"

Bodil Formark, historiker och koordinator för nätverket Flickforsk! vid Umeå universitet som skrivit avhandlingen Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940.2019 utmanar PotatoPotato Scenkonst den svenska jämställdhetspolitiken och gestaltar ett av vår tids mest komplexa teman - flickan i det offentliga rummet.
I föreställningen RIDDARE AV TUSEN ÄVENTYR ser publiken på världen med flickans blick. Med utgångspunkt i flickscoutrörelsens estetiska ram och historiska eko skapar vi en alternativ berättelse till den ofta reproducerade bilden av flickan som offer.

Projektet är sprunget ur PotatoPotato Scenkonsts mångåriga tematiska arbete med normkritik och uppvärderande av kvinnor och feminina praktiker i projektet "I den bästa av tjejvärldar." Arbetet syftar till att utforska flickighet och femininitet som en strategi för motstånd inom scenkonst. Efter PotatoPotatos tidigare föreställningar om flickrummet som både utopi och normativt fängelse vill vi nu placera flickan i det offentliga rummet och naturen.

Föreställningen syftar till att problematisera förväntan på flickor att själva lösa jämställdheten genom att TA plats. Forskning visar att flickor ofta presterar bättre i könssegregerade rum. Det finns således anledning att ifrågasätta den i hög grad normativa föreställningen om könsintegration som den enda självklara vägen för att uppnå jämställdhet. Vi vill även problematisera konservativa krafter som påstår sig vilja ”skydda unga kvinnor”.

För att begripliggöra dagens situation och som scenkonstnärer på ett nydanande sätt förkroppsliga dessa teman vill vi sätta dagens debatt i relation till flickscoutrörelsen – en rörelse som få idag är medvetna om har funnits och vars unika verksamhet från 1910-1960 rymmer flera betydelsebottnar i relation till flickans uppgift och plats i offentliga och skogliga rum. Inom flickscoutrörelsen fick flickor, fria från mäns blickar, träna sig i att verka i det offentliga rummet och i naturen med fokus på identitets- och samhörighetsbyggande och frigörelse. 

Till lärare och arrangörer!

Föreställningen vänder sig till åttor, nior, gymnasiet och allmänheten.
I samband med skolföreställningar erbjuds workshops utifrån föreställningen ute i klassrum.


Samarbetspartners: FlickForsk! Nordic Network for girlhood studies, Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Sofielundskolan, Södra Skånes Scoutdistrikt mfl


För mer information om projektet vänligen kontakta:
Rebecca Baker, producent
Telefon: 0737575425
producent.
producent.potatopotato@gmail.com

Linda Forsell, konstnärlig ledare, regissör och projektledare
Telefon: 0702599961 eller
info@potatopotato.se

Med stöd av: