SCENKONST OCH FORSKNING I SYMBIOS

Playing Together: A Try-a-louge 2017

Girling Together: A Dialogue 2018-2019

PotatoPotato scenkonst har beviljats medel från Nordisk Kulturkontakt och Nordisk kulturfond för att utveckla och fördjupa sitt samarbete med det tvärvetenskapliga forskningsnätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies.


Syftet med projekten är att fördjupa utforskandet av flickighet och tjejgrejer genom tvärsektoriellt samarbete mellan skådespelare och flickforskare i de nordiska länderna. PotatoPotatos vision är att skapa ett unikt explorativt rum för kritisk diskurs och reflektion som leder till kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan scenkonst och forskning. Målet är att fortsätta att skapa nya perspektiv när det kommer till gestaltning av ung femininitet på scen och genom detta fördjupningsarbete skapa nya perspektiv på framtidens scenkonst.

Projektet Playing Together: A Try-a-louge startades i januari 2017. Inom ramen för projektet arbetade fyra skådespelare med, att i dialog med de fyra medverkande forskarna, omvandla deras avhandlingar och övriga akademiska publikationer till en serie konstnärliga gestaltningar och seminarium.

Under 2018/2019 tar vi projektet vidare i och med andra delen:
Girling Together: A Dialogue.
Under året genomför vi residens runt om i norden där tvärsektoriella duos bestående av en scenkonstnär och en forskare tillsammans fördjupar sig i ett tema inom projektet. Exempelvis genomförde forskaren Heta Mulari och skådespelaren Linn Björnvik Gröder ett residens i Helsingfors där de undersökte flickors strategier och koreografier i tunnelbanan i Helsingfors. Arbetet under residenset visades på en book launch party of Youth in the Media City, at Kone Foundations Lauttasaari Manor. Projektets deltagare har även bidragit med perspektiv på “sexualicerat våld på scen” under Festival Normal i Umeå 2018.

Inom projektet skapar vi även gestaltande föreläsningar (performance lectures) där vi på ett levande sätt delar med oss av våra erfarenheter och insikter till publikgrupper inom såväl akademin som scenkonst och civilsamhället. De gestaltande föreläsningarna har framförts på Inkonst (29/11 2018), på Folk och Kulturdagarna i Eskilstuna (7/2 2019) på International Girl Associations konferens på University of Notre Dame (USA) 2/3 2019, på Scenkonst Biennalen i Sundsvall/Härnösand 15/maj 2019 och för studenter på genusstudier på Göteborgs universitet 27 maj.

Under hösten 2019 ger vi ut en publikation utifrån projektet.
Mer information kommer!

 

Vill du boka en gestaltande föreläsning eller få mer information om projektet vänligen kontakta:

Linda Forsell, konstnärlig ledare, regissör och projektledare
info@potatopotato.se
Mobil: 0702 599 961

 

Medverkade skådespelare:
Maria Grudemo El Hayek, Linn Björnvik Gröder,
Lena Bondeson och Malou Zilliacus

Medverkade forskare:
Bodil Formark, Karolina Dmitrow-Devold, Heta Mulari och Kajsa Widegren

loading...

MED STÖD AV

AKTUELLT 2019

17 november 2019
KÖP BOKEN GIRLING TOGETHER!
I boken får du ta del av de deltagande forskarna och scenkonstnärernas reflektioner på ämnet och deras explorativa metoder för att arbeta sig förbi stereotypa och nedvärderande föreställningar om flickor. I en värld som ser femininitet som något ytligt och löjligt ser bokens författare istället femininitet som motståndspotential.
Skaffa den här!

15 maj 2019
Vi medverkar i tre punkter under samma dag i Scenkonstbiennalens program i Sundsvall. 

10.00 

Girling together: Flickighet på scen
(gestaltande föreläsning)

13.00
Forskning och metoder inom scenkonstområdet för barn och unga.

15.00
Scenkonst + Forskning = Sant. En paneldiskussion/workshop om samverkan mellan scenkonst och tvärvetenskaplig forskning

Hela programmet här.


1 mars 2019
Vi medverkar med vår gestaltande föreläsning på IGSA International Girls Studies Association på University of Notre Dame utanför Chicago. Kolla in hela programmet här7 februari 2019
Vi medverkar med vår gestaltande föreläsning på Folk och Kulturdagarna i Eskilstuna, kolla in hela programmet här


1 mars
Gestaltande föreläsning under IGSA på University of Notre Dame, Chicago, USA. Läs mer här!

Tidigare evenemang

I Flicklaboratoriet:
Tolkning pågår

Väkomna på öppen redovisning av PotatoPotaos konstnärliga gestalning och Flickforsk!s akademiska gestalning.

Datum: 7 maj 2017
Tid: 15:00
Plats: Stadsteatern i Skärholmen

Den 5 maj 2017 föreläste vi om femininiteter på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen!

Boka din plats!

Om FlickForsk!

FlickForsk! är ett tvärvetenskapligt nätverk som har sin organisatoriska hemvist vid Umeå Centrum för Genusstudier, Umeå universitet. Syftet med nätverket är att driva utvecklingen inom den nordiska flickforskningen genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som utifrån olika perspektiv undersöker ung femininitet. Sedan starten 2008 har nätverket initierat och genomfört en antal olika evenemang och publiceringsprojekt av såväl nordisk som internationell karaktär.


Läs mer om FlickForsk här!