SPIRIT WORLD RISING

Spelas 25 januari på Konträr

Karaktärerna Balder och Gaia befinner sig i ett svindlande tomrum mellan två världar, vår verklighet och andevärlden. De har sökt upp oss för att påkalla uppmärksamhet. De vill göra upp med vår andefattiga samtid - för att kunna gå över till andra sidan. 

PotatoPotato vill med föreställningen Spirit World Rising skapa perspektiv på samtida esoterism och det ökade intresset för det ockulta. I en mörk tid präglad av osäkerhet ägnar sig allt fler unga åt andliga praktiker som tarot, astrologi, seanser och magiska ritualer. Inte minst WitchTok har blivit en enormt populär virtuell plats för denna motkultur. Även konstnärer som kommunicerade med andevärlden i sina konstnärliga praktiker under sekelskiftet 1900 uppmärksammas på ett helt nytt sätt idag, kanske upplever vi just nu ett nytt ockult sekelskifte! Men vad berättar detta ökade intresse om vår samtid? 

Genom esoteriska praktiker som ritualmagi, seanser, instant writing, spells och Electronic Voice Phenomenon undersöker projektets medverkande samtida mystik. Med tanke på vart världen är på väg närmar vi ju oss alla dödens till synes oövervinneliga tomrum. Men är det verkligen tomt där på andra sidan?


Språk/Language: English

The characters Balder and Gaia find themselves in a dizzying void between two worlds, our reality and the spirit world. They have sought us out to attract attention. They want to confront our soulless time – to be able to cross over to the other side.

In autumn 2023, PotatoPotatos new performance Spirit World Rising wants to create perspectives on contemporary esotericism and the increased interest in the occult. In dark times characterized by uncertainty, more and more young people are devoting themselves to spiritual practices such as tarot, astrology, séances and magical rituals. Not least, WitchTok has become a hugely popular virtual place for this counterculture. Artists who used spiritual practices during the turn of the century 20th are noticed in a completely new way today, perhaps we are currently experiencing a new occult turn of the century! But what does this increased interest tell us about our times?

Through esoteric practices such as ritual magic, séances, instant writing, spells and Electronic Voice Phenomenon, the project’s participants investigate contemporary mysticism. 


Inledningsvis framstår Linda Forsells performanceseans mest som en kul drift med denna trend. Men efter trippad ritual där duon dricker spetsat mensblod och ljusdesignen liksom får hela rummet att börja snurra, blottar föreställningen också frågor om människors desperata kontaktsökande – med den andra sidan eller med de levande. Den som är mottaglig kan se kritiken av hela vår uppfuckade civilisation tränga fram under föreställningens förtrollade yta.

Cecilia Djurberg, Aftonbladet.

Idé och Regi: Linda Forsell
Skådespelare/Medskapare: Madeleine Ferraud och Victor Iván
Scenografi, Kostym och ljus: Tilda Aspelin (Praktikant från SKH)
Ljuddesign: Ambrose Watts
Produktion: PotatoPotato Scenkonst
Foto: Martin Brusewitz

Med stöd av: Konstnärsnämnden, Region stockholm, Kulturrådet, Sockholm Stad, Malmö stad, Region Skåne

STOCKHOLM
KONTRÄR
29 SEPTEMBER 20.00 PREMIÄR
30 SEPTEMBER 20.00
2 OKTOBER 20.00 
4 OKTOBER 20.00
5 OKTOBER 20.00
6 OKTOBER 20.00
7 OKTOBER 20.00
20 OKTOBER 20.00
2 NOVEMBER 20.00 
3  NOVEMBER 20.00

MALMÖ
 POTATOPOTATO SCEN
 
10 OKTOBER 20.00
11 OKTOBER 20.00
12 OKTOBER 20.00
13 OKTOBER 20.00
14 OKTOBER 20.00

GÖTEBORG
FOLKTEATERN
 
26 & 27 OKTOBER 18.30