MANIFEST

PotatoPotato gör bara uruppsättningar.

PotatoPotato välkomnar de som känner sig välkomna och de som inte gör det.

PotatoPotato tror inte på perfektionism.

PotatoPotato tror att konsten ska ge människan vad hon inte visste att hon ville ha.

PotatoPotato vill främja samarbete framför konkurrens, långsamhet framför produktivitet, eftertanke framför snabba beslut.

PotatoPotato vill vara en mötesplats för de djupt filosofiska och de helt aningslösa.

PotatoPotato delar med sig av sin kaka för att det är det enda sättet att i slutändan ha något kvar.