FÖRELÄSNING

ATT GENOMSKÅDA PATRIARKALA STRUKTURER

"Gamla kritikerrävar som jag fick mig många tankeställare. Det gäller att veta var man har glasögonen framöver."


Nils Schwartz, Expressen

 

Linda Forsell föreläser om patriarkala strukturer

Att genomskåda patriarkala strukturer

Scenkonstkollektivet PotatoPotato delar med sig av sina metoder i att identifiera och hantera patriarkala strukturer med fokus på arbete inom scenkonst, musik, design, konst, historia och arkitektur.

Föreläsningen bjuder på konkreta strategier för att undvika reproducerande av traditionella mönster och skapa alternativa arbetssätt, berättelser, rum och världar. Under föreläsningen presenterar vi levande och konkreta exempel utifrån de erfarenheter vi har fått i och med vårt mångåriga, normkritiska arbete inom scenkonst.

Utifrån gediget researcharbete och sceniskt experimenterande med genus, berättar vi om vårt perspektiv på praktiskt normkritiskt arbete.

Föreläsningen behandlar bland annat: Val av referenslitteratur, kvalitetsbegreppet, smak, platsgivande och platstagande,    konstnärliga processer och utopi-skapande.

PRISER

KORT: 1,5 h
Föreläsning och diskussion samt skapande av ett manifest utifrån deltagarnas egna normkritiska dilemman. 8 000 kr ex moms

LÅNG: 3 h
Föreläsning och diskussion samt workshop där deltagarna i grupper genom en kollektiv process (t ex dekonstruera platser i sin stad utifrån återvunnet material eller förkroppsliga sina normkritiska dilemman i en gestaltningsövning) 12 000 kr ex moms

Vi utgår alltid ifrån deltagarnas specifika utmaningar och öppnar för samtal med gruppen.

Kontakt: info@potatopotato.se