WORKSHOP MED FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

WORKSHOP i att upplösa fördomar
med PotatoPotato Scenkonst


PotatoPotato Scenkonstkollektiv är övertygade om att det är först när vi fysiskt upplever våra tankeprocesser som vi kan få syn på oss själva, förstå omvärlden och därmed medverka till en förändring av samhället.

I samband med utställningen Stämplad håller vi en gedigen workshop där vi arbetar med en fysisk förståelse och praktisk analys av våra egna och andras fördomar och hur vi kan undvika att låta dem styra våra sammanhang. Syftet med arbetet är att skapa oss praktiska verktyg för att respektera det vi ännu inte vet någonting om och verka tillsammans i kollektiva krafter där diversion får råda som en kraft och tillgång för förändring och utveckling. I arbetet utgår vi ifrån konkreta situationer och arbetar med fysiska övningar och medveten reflektion för att ge verktyg till både praktiskt agerande och analys.

På ett lekfullt sätt och utifrån var och ens förmåga, utmanar vi i denna workshop idéer gällande kategoriseringar som exempelvis status, kön och klass. Genom enkla dramaövningar, bildanalys och attribut utforskar vi tillsammans de koder som finns i kroppsspråk, kläder och andra uttryck.

Vi fokuserar på praktiska metoder att ta med sig vidare för att medvetet arbeta mot de fördomar som finns i vår vardag. Fysisk gestaltning varvas med diskussioner utifrån er deltagares egna frågor och utmaningar.

Var och en som deltar i workshopen arbetar utifrån sig själv och ens unika funktionalitet för dagen. Ingen tidigare teatererfarenhet eller annan erfarenhet behövs. Bekväma kläder kan vara bra eftersom vi kommer att röra på oss men det är inte något svettigt träningspass som väntar.

Workshopen ges av PotatoPotato Scenkonst i samband med utställningen STÄMPLAD på uppdrag av Forum för levande historia.

Hösten 2016 fick Forum för levande historia (FLH) ett tilläggsuppdrag från Kulturdepartementet att nå ut till fler platser och till fler målgrupper för att minska den ökade polariseringen vi ser i Sverige idag.

Denna workshop är en del i detta uppdrag och kopplar även till utställningen ”Stämplad” som FLH har producerat i samarbete med Riksutställningar inom ramen för samma uppdrag.

Utställningen Stämplad handlar om kategorisering och dess negativa konsekvenser och vill vi få besökaren att reflektera över hur vi skapar ett ”vi” och ”dom” och vad det kan leda till.

För mer info och turnéplan se: http://www.levandehistoria.se/utstallningar/stamplad