UTLYSNING: NY FRIGRUPP 2023

Denna utlysning riktar sig till alla unga scenkonstnärer i Sverige som vill (eller inte visste att de ville) starta en ny frigrupp!
Vi i PotatoPotato vet att det finns fler som oss där ute som själva vill bestämma över hur och vad de ska skapa.

Den fria teaterkonstens pröven, påståenden och experiment är ovärderliga i syfte att öka kvaliteten och den konstnärliga förnyelsen inom HELA scenkonstfältet. Efter att PotatoPotato i snart 15 år framgångsrikt drivit frigrupp vill vi nu dela med oss av våra resurser, unika erfarenheter och entusiasmera! 

Har ni en idé på en frigrupp där samtida, experimentell teater är utgångspunkten med visioner om långsiktig fortlevnad?
Vill ni skapa och spela er första föreställning redan 2023?


Quit youre day job om du har något och SÖK! Ansökan öppnar
8 augusti och från och med då kommer vi kunna svara på eventuella frågor gällande ansökan.  

INFORMATION


Vem kan söka: 
De sökande ska ha slutfört en scenkonstutbildning de senaste 3 åren eller ha motsvarande yrkessituation/erfarenhet. Inga redan existerande fria grupper med organisationsnummer osv kan söka.


Tidsram:
8 augusti 2022 Ansökan öppnar.
5 september 2022 Ansökan stängs klockan 23.59.
1 oktober 2022 Besked om vilken frigrupp som valts ut till projektet.
Oktober-Januari 2022/2023
Möten för förberedelser och workshops ska kunna genomföras vid 3 tillfällen under hösten/vinter 2022 (enstaka dagar). Ansökningar om projektstöd skrivs av frigruppen under handledning av PotatoPotato. 
Våren/Sommaren 2023
Besked om ev ytterligare projektstöd. Förproduktion, repetitioner.
31 Augusti 2023 Produktionen har premiär på KONTRÄR i Stockholm.
September/Oktober 2023 Spelperiod i Stockholm samt turné till
PotatoPotato Scen i Malmö. Vad som ingår i projektet:

  • ett startkapital på 500 000 kronor till en projektbudget. 
  • hjälp att söka ytterligare projektstöd från relevanta bidragsgivare. 
  • en spelperiod på totalt 20 föreställningar på PotatoPotatos scener i Stockholm och Malmö hösten 2023 med en ersättning på 200 000 kronor


Frigruppen prioriterar själva över sina medel (med handledning av PotatoPotato för att få ihop budget, bokföring och redovisning). Det ska täcka löner, scenografi, replokaler, kostym, turné osv. Spelscen, grundteknik, tekniker, foajépersonal, del av marknadsföring, biljettförsäljning bekostas dock av PotatoPotato.
 
Frigruppen planerar själva sin tid och sin process. 

Under projektets gång får frigruppen skräddarsydd handledning av PotatoPotato utifrån behov som just er frigrupp har. Det kan gälla allt från organisation och finansiering, via internationella kontakter och publikarbete, till konstnärliga metoder och tekniska lösningar. 

Målet är att frigruppen ska fortsätta att verka efter denna första produktion. 
 

Projektet finansieras genom återstartsstöd från Statens Kulturråd. 
 

Ansökan öppnar 
8 augusti och stänger
5 september 2022!


ANSÖK HÄR!

Exempel på frågor ni kommer behöva besvara i ansökan:

(OBS: tänk på att det ni gör är att starta er egen frigrupp. Svara inte på vad ni tror att vi vill höra, svara på vad ni själva vill göra.)
Vissa av frågorna ställer vi för att kunna börja planera för vilket typ av handledning ni kommer behöva från PotatoPotato. Svara så gott ni kan! 
 

-Namn på er frigrupp
-Vilka konstnärer ingår i gruppen
-Kort personlig presentation om medlemmarna i frigruppen
-Beskriv er frigrupp (visioner, estetisk grund, målsättning etc)
-Beskriv ett eller upp till tre exempel på konstgrupper eller scenkonstverk som inspirerar er.
-En skiss på en 3-årsplan för frigruppen

-Namn på ert scenkonstverk
-Beskriv vad ni vet om scenkonstverket som ni vill skapa och hur ni vill skapa det (tex vad vill ni undersöka, material, teman, form, process, målgrupp)
-En skiss på en budget för er första produktion (punkta upp vad pengarna ska gå till)
-En tidsplan för frigruppens första produktion
-Länkar till ev inspiration, eller egna tidigare verk som går i linje med det er frigrupp vill jobba med.