Här nedan ser du aktuella produktioner, gästspel, projekt och annat som potatopotato sysslar med under 2019.

POTATOPOTATOPRODUKTION

En overklig lägerplats, en flickhajk och en kollektiv dröm.
PotatoPotato skapar föreställning utifrån den svenska flickscoutrörelsen.

POTATOPOTATOPRODUKTION

FLICKFORSKNING OCH SCENKONST I SYMBIOS
PotatoPotato har ägnat de senaste tre åren åt att utforska flickighet och femininiteter som en strategi för motstånd inom scenkonst. En central ambition har varit att utmana scenkonstens konventionella dramaturgi och tilltal. 

LÄS MER HÄR ----

POTATOPOTATOPRODUKTION

Pågående projekt sedan 2013

Contemporary Performing Beats är en nyskapande scenkonstform inom vilken vi dj-mixar teater. 
 
LÄS MER OM
CONTEMPORARY PERFORMING BEATS 

POTATOPOTATOPRODUKTION

Där vetenskapen slutar börjar metafysiken. Där mödravårdscentralen slutar börjar PotatoPotatos nya föreställning.

LÄS MER HÄR...

GÄSTSPEL I SOFIELUND

Får jag se på dina trosor?

FÅR JAG SE PÅ
DINA TROSOR?

Ett pirrigt lustspel om barns sexualitet, för alla från mellanstadiet och uppåt!

GÄSTSPEL FRÅN KVALITETSTEATERN

LÄS MER HÄR...

POTATOPOTATOPRODUKTION

POTATOPOTATOPRODUKTION

SINCERELY SOLO

UPPSALA 16 FEBRUARI 2019

Sverige är ledande i världen i antal ensamhushåll. Denna siffra har stigit i och med att kvinnan fått en starkare ställning, egen inkomst och barnomsorg.  

LÄS MER OM SINCERELY SOLO HÄR ---
IN ENGLISH

SAMARBETE MED MAGNIFICENT MANIACS

POTATOPOTATOPRODUKTION

SQUEER 

Löpande projekt

ÖVERBLICK VERKSAMHETSÅRET 2019

Det hittills Malmöbaserade PotatoPotato startade filialen POTATOPOTATO STHLM i huvudstaden och presenterade fyra urpremiärer. RIDDARE AV TUSEN ÄVENTYR producerades i Malmö och spelades på turné i Sverige tillsammans med eftersamtal och ungdomsworkshops. PAUSEN och DANSPLANETEN är två unika verk inom det konstnärliga utvecklingsprojektet Contemporary Performing Beats som presenterades i Malmö. Utifrån Rosemarys Babyshower skapades det fristående verket KRYSTWERK som spelades på festival. SINCERELY SOLO gästspelade på konsertscen nationellt. Det konstnärliga utvecklingsprojektet GIRLING TOGETHER: A DIALOGUE fortsatte över året med gestaltande föreläsningar nationellt och internationellt. Projektet avslutades med publikationen GIRLING TOGETHER: A DIALOGUE och book release i samarbete med Flickforsk Nordic Network for Girlhood Studies och Riksteatern. PotatoPotato tog emot
priset Årets Magi från Scenkonstgalan för sitt jubileumsverk Fem Musor.

PotatoPotato utvidgade verksamheten, breddade sin spelplan utanför Malmö både nationellt och internationellt, samtidigt som det påbörjades ett arbete med att utveckla och stärka plattformen i Malmö och Skåne genom att mobilisera för upprustning av teatern i Sofielund. Nätverk initierades, stärktes och utvecklades - lokalt, nationellt och internationellt. I
Stockholm startades uppbyggnaden av en filial med kontor och en mindre replokal. Aktiebolaget PotatoPotato AB registrerades för att på sikt utforska ytterligare en bolagsform och nätverkskontakter knöts internationellt genom deltagande i program och konvent.

PotatoPotato var en aktiv och drivande kraft med att starta Nätverk för Skånsk Scenkonst när södra Sverige drabbades av Region Skånes nedskärningar av kulturbudgeten. Nätverket blev en sammanslutning av aktörer inom Skånes fria scenkonst som resulterade i en pågående dialog mellan regionpolitiker och scenkonstaktörer från regionen.

Totalt presenterades 78 publika evenemang, varav 34 egna scenkonstföreställningar och 9 gestaltande föreläsningar, 6 kulturarrangemang och 6 publika konstnärliga samtal, 2 övriga föreläsningar och 17 workshops. På teatern i Sofielund i Malmö huserades även 2 gästspelsföreställningar och 3 residensperioder.

Totalt hade vi en publik på 4892 pers, varav 1464 i Malmö, 1103 i Stockholm och 2325 fördelat på 11 övriga orter. Våra egna scenkonstföreställningar och gestaltande föreläsningar sågs av 3240 publik, fördelat till 938 i Malmö, 630 i Stockholm och 1672 fördelat på 11 övriga orter.

PotatoPotato har 2019 spelat på PotatoPotatos egen teater, Inkonst och Skånes Dansteater i Malmö, Månteatern i Lund, Uppsala Konsert & Kongress, PLX festival på Tjärö, Folk & Kultur i Eskilstuna, University of Notre Dame i Chicago, Partille Kulturrum i Göteborg, Maximteatern och Ö2 i Stockholm, Väven och Folkets Hus i Umeå, Kone Foundations Lauttasaari Mano i Helsingfors, Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand, undervisat i olika former på Stockholms Dramatiska Högskola, Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet, RISE i Västerås, Kultlab i Kungälv, På Riksteatern i Hallunda, Stockholms universitet och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Vi har deltagit i nätverksträffar i bland annat Helsingfors och Seoul, Moskva, Sundsvall och Eskilstuna och Chicago.

 

"Det finns just nu få teatergrupper som bättre förstår hur man alstrar kreativitet ur friktion 
                                                                            och hur man skapar friktion om den inte verkar finnas."

DN


8 oktober Skånska Dagbladet
En tjejvärld att ta med sig ut

4 december Västerbottenskuriren
Flickscouterna tar plats på scen

9 december Västerbottenskuriren
Scoutflickors fria äventyr

14 december Västerbottenskuriren
En crash-course i att ta världen i besittning